Utveckla idéer för omsorgen

Tiden vi står inför innebär såväl utmaningar som möjligheter för omsorgen i Helsingborg. För att vara en del i utvecklingen vill vi skapa förutsättningar för samarbeten mellan olika aktörer – där vi ser till behov med kreativa, innovativa och digitala lösningar. Vi vill tänka nytt och utveckla idéer för de vi är till för. Vi har en […]

MatOmsorg i projekt för äldres mat

Nytt forskningsprojekt ska utveckla mer näringsrik mat för vår åldrande befolkning. MatOmsorg är delaktiga i projektet och bidrar med sin kunskap och erfarenhet kring äldres måltidssituation. Äldre människor får inte alltid i sig tillräckligt mycket med näring, och det är ett ökande och kostsamt problem i flera delar av världen. RISE Jordbruk och livsmedel startar […]

True Challenge hackathon på Mindpark

I maj bjuder vård- och omsorgsförvaltningen tillsammans med en En Bra Plats in till True Challenge hackathon på Mindpark. Målet är att inspirera till nytänk, skapa förutsättningar för produktiva samarbeten, och kreera lösningar för behov i omsorgen. Vi står inför såväl utmaningar som möjligheter för framtidens vård och omsorg. Samtidigt kan vi se ett stadigt ökande behov […]

Ovanligt viktiga sommarvikarier

Vård- och omsorgsförvaltningen ger stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning i Helsingborg. Vi är ca 3000 kollegor inom flera olika yrkeskategorier – från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare. Tillsammans jobbar vi för att ge alla i vår omsorg ett rikt, aktivt och självständigt liv. Vill du jobba med […]

Sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterska till nystartat hemtagningsteam

Till våren 2017 startar vi ett hemtagningsteam, som ska underlätta och ge förutsättningar för personer med omsorgsbehov att snabbare kunna komma hem från sjukhuset. Där vi ger möjlighet för återhämtning, träning och rehabilitering i sin hemmiljö efter sjukhusvistelsen. Nu söker vi sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterska som vill vara med och starta, utveckla och vara delaktig […]