Följ oss på Instagram

Nu finns vård- och omsorgsförvaltningen på Instagram. Varje vecka träffar du en ny kollega som med bild och text visar hur en arbetsdag kan se ut.

Vi vill berätta hur det är att jobba med omsorg och vård i Helsingborg. Och visa vår mångfald av yrken, uppdrag och kollegor.

Vi är ca 3000 kollegor i förvaltningen – som bland annat är undersköterskor, arbetsterapeuter, vårdbiträden och sjuksköterskor, men även ekonomer, utredare, enhetschefer, administratörer och biståndshandläggare.

Alla jobbar vi tillsammans för att ge en god omsorg och vård för äldre och personer med funktionsnedsättning i Helsingborg – där varje individ ska kunna leva ett rikt, aktivt och självständigt liv. Idag och i framtiden.

Nyfiken på vad vid gör – häng med oss på: instagram.com/vofhelsingborg