MatOmsorg i projekt för äldres mat

Nytt forskningsprojekt ska utveckla mer näringsrik mat för vår åldrande befolkning. MatOmsorg är delaktiga i projektet och bidrar med sin kunskap och erfarenhet kring äldres måltidssituation.

Äldre människor får inte alltid i sig tillräckligt mycket med näring, och det är ett ökande och kostsamt problem i flera delar av världen. RISE Jordbruk och livsmedel startar tillsammans med en japansk forskningsgrupp ett projekt för att utveckla mat som är såväl nyttig som god för en äldre befolkning.

GoIndependent kallas projektet och är ett samarbete mellan forskningsgrupper i Sverige och i Japan, där MatOmsorg i Helsingborg och Findus är delaktiga i den svenska gruppen.

– Vi jobbar redan idag på flera sätt för att alltid erbjuda god och näringsrik mat för äldre i vår omsorg, så det är väldigt intressant att få ta med vår kunskap i ett forskningsprojekt, säger Jenny Håkansson, kostchef, MatOmsorg Helsingborg.

Projektet är uppdelat i två steg – teknik för att framställa anpassad mat i större skala samt system för att distribuera den. Den svenska forskningsgruppen, där MatOmsorg och Findus deltar, har som fokus att göra maten säker och lätt att svälja, samt anpassa smak och doft så att den tilltalar de äldre.

– Smak, doft och övriga sinnens upplevelse av måltidssituation är ju något vi just nu lyfter i vårt koncept Smaka med alla sinnen, och det blir en bra övergång att även tillämpa det i projektet, berättar Jenny Håkansson.

Projektet GoIndependent stöds av Vinnova och av Japans myndighet för vetenskap och energi, där Jordbruk och livsmedel i första steget får 2 miljoner kronor från Vinnova.

Följ med till Japan
Under vecka 11 åker deltagare i projektet på studieresa till Japan, där de besöker Japans motsvarighet på Findus (Food Care) samt sjukhus och vårdboende. Forskningsgruppen i Japan har en stark förankring inom området tandstatus och sväljsvårigheter, och bidrar förhoppningsvis med mycket bra kunskap. Under veckan skall det knytas kontakter och planeras för projektet.

Jenny Håkansson är med på studieresan och instagrammar på plats – se på @vofhelsingborg på instagram

Mer information om projektet GoIndependent