Utmärkelser för kvalitet och innovation

kvalitetsutmarkelse_delaktighetsteamet Under vintern har utmärkelser för kvalitet och innovation delats ut till medarbetare i vård- och omsorgsförvaltningen.

Utmärkelserna delades ut av omsorgsdirektör Britt-Marie Börjesson – med syftet att lyfta fram innovationer som skapats inom organisationen, men även för att uppmuntra engagemanget att vilja förbättra och utveckla verksamheten. Detta var första tillfället för utmärkelserna, och framåt delas de ut kontinuerligt varje år.

Vid olika tillfällen överraskades kollegorna som tilldelades pris eller utmärkelse – sammanlagt var det kvalitetspris, innovationspris samt hedersutmärkelser inom områdena.

Innovationspris för ändrad paketering av rollatorer
Monica Gustafsson, fysioterapeut på Fullriggaren och Elinebos vårdboende, har tilldelats innovationspris för att i samarbete med leverantören ha ändrat paketering av rollatorer – vilket har bidragit till såväl tidsbesparing som bättre arbetsmiljö. Läs mer om innovationspriset.

Kvalitetspris till Elinebo och hemvård Centrum 2
Kvalitetspriserna delades ut till två olika verksamhetsområden, det ena till vårdboendet Elinebo och det andra till hemvård Centrum 2. Läs mer om kvalitetsprisen.

Utmärkelse för samtalsgrupper som förbättrar arbetsmiljön
Ola Nykvist, som är enhetschef inom Omsorg i Helsingborgs hemvårdsområde Nord 1, fick hedersomnämnande för sin innovation att införa samtalsgrupper på arbetsplatsen. Läs mer om utmärkelsen.

Utmärkelse för interaktiva filmer som underlättar i arbetet
Saam Beik, som är utvecklingsledare inom Omsorg i Helsingborg, har utvecklat instruktionsfilmer till enhetschefer om hur de ska använda det webbaserade arbetsverktyget Stratsys. Saam fick ett hedersomnämnande för sitt innovativa arbete. Läs mer om utmärkelsen.

Utmärkelse för utbildningar för ökad brandsäkerhet
Michael Bernhardsson, enhetschef inom Omsorg i Helsingborg, fick hedersomnämnande av för sin innovation med brandutbildningar. Läs mer om utmärkelsen.

Kvalitetsutmärkelse för delaktighetsfrågor
Vägledare i delaktighetsgruppen inom LSS-verksamheten inom Omsorg i Helsingborg har tilldelats kvalitetsutmärkelse för väl genomfört arbete. Läs mer om utmärkelsen.


Relaterat
Pressmeddelande – Nystiftade priser uppmuntrar engagemang