Samtal i Soffran

Nu tar vi ett nytt grepp och startar ”Soffran” - samtal med inbjudna gäster om framtidens vård och omsorg.

Med Soffran vill vi skapa insikt och förståelse för ny teknik och visa vilka möjligheter som finns genom samtal med inbjudna gäster som får dela med sig av tankar och erfarenheter.

Soffran är ett sätt att öka förståelsen internt och externt för vården och omsorgens utmaningar och möjligheter, men även ett sätt att få fler att bli delaktiga i debatten genom dialog mellan olika intressenter som kollegor, studenter, företagare, forskare, politiker och invånare.

Med olika teman pratar vi om allt från framtidsutmaningar och möjligheter för att klara en god vård och omsorg till etik, kompetensutvecklingsfrågor och hur vi ska rekrytera medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare.

Namnet Soffran är en twist mellan soffa och förvaltningens blogg voffra*

Läs mer om Soffran och se filmen från första samtalet.

soffran_vof.helsingborg.se

*voffra – förkortning för vård- och omsorgsförvaltningen i framtiden