Om vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg och stöd för äldre och personer med funktionsnedsättningar i Helsingborg.

Vi är ca 3000 kollegor i förvaltningen, inom flera olika yrkesgrupper, från arbetsterapeuter, undersköterskor och sjuksköterskor till biståndshandläggare, utredare och ekonomer.

Tillsammans jobbar vi för att alla inom vår omsorg ska få möjlighet till ett rikt, aktivt och självständigt liv. Och kan känna en livskvalitet, oavsett vilken situation man befinner sig i.

I vår omsorg ger vi stöd och service i hemmet och på boende, men även möjlighet till aktiviteter samt stöd till anhöriga.

Vi blir allt äldre och fler – och behovet för omsorgen blir allt större. För att möta framtidens omsorg, ser vi på lösningar och möjligheter.

Det finns många möjligheter för framtidens vård och omsorg med digitala och tekniska lösningar som verktyg. Där vi får en ökad kvalitet och trygghet för våra kunder och samtidigt underlättar och gör arbetsdagen enklare för våra medarbetare.

Men vi tappar inte fokus på människan för att vi ser möjligheter med tekniken. För poängen med digitala lösningar, är att kunna ge mer tid till samvaro där omsorgspersonalen kan ägna sig mer åt kundernas sociala behov.

Där vi kan möta människan och ta vara på stunden. I dagens och framtidens omsorg.

Relaterat
Vård- och omsorgsförvaltningens instagram – varje vecka berättar en kollega om sin arbetsvardag.
Omsorg i Helsingborgs hemsida – om Omsorg i Helsingborgs verksamhet.
Voffra – vår blogg om digitala möjligheter för dagens och framtidens omsorg.
Men människan då? – Hur ser vi på människan i teknikens utveckling?
Rätt riktning för framtiden – vår omsorg idag, inför framtiden.