Utveckla idéer för omsorgen


Tiden vi står inför innebär såväl utmaningar som möjligheter för omsorgen i Helsingborg. För att vara en del i utvecklingen vill vi skapa förutsättningar för samarbeten mellan olika aktörer – där vi ser till behov med kreativa, innovativa och digitala lösningar. Vi vill tänka nytt och utveckla idéer för de vi är till för.

Vi har en demografisk utveckling med en alltmer åldrande befolkning där fler blir äldre. Flera områden i vårt samhälle är inte helt utformade eller anpassade för personer med funktionsnedsättning, där svårigheten ibland blir större än tillgängligheten. Vi ser att allt färre unga väljer ett yrke inom omsorg och vård.

I det summerar vi ett alltmer större behov av omsorg. Och ett behov som blir större och vidare. För alla vill vi kunna leva vårt liv som vi alltid gjort – på ett tryggt och säkert vis, även om förutsättningarna för oss skulle förändras.

För att möta de utmaningar vi står inför och samtidigt vara en del av den utveckling vi befinner oss i, vill vi skapa förutsättningar för innovativa och digitala lösningar inom omsorgen. Där vi får en ökad kvalitet och trygghet för våra kunder och samtidigt underlättar och gör arbetsdagen enklare för medarbetarna.

Så att alla inom vår omsorg, äldre och personer med funktionsnedsättning, får möjlighet till ett rikt, aktivt och självständigt liv. Och kan känna en livskvalitet, oavsett vilken situation man befinner sig i.

Digital tillsyn, mobilt trygghetslarm och sängsensorer ger en säkerhet för våra äldre och hjälper dem att vara självständiga. Digitala brukarundersökningar ger möjlighet för personer med funktionsnedsättning till delaktighet och självbestämmande med inflytande i sin vardag. Mobilt journalsystem, digital signering och elektronisk nyckelhantering underlättar i jobbet för omsorgspersonalen. Och ger tid över.

Det är ytterligare en poäng med digitala lösningar, att kunna ge mer tid till samvaro där omsorgspersonalen kan ägna sig mer åt kundernas sociala behov. Där vi kan möta människan och ta vara på stunden. För vi tappar inte fokus på människan för att vi ser möjligheter med tekniken!

Tillsammans med olika aktörer ser vi på smarta möjligheter med tekniska och digitala lösningar som verktyg. Vi kan bocka av goda samarbeten som redan nu gett resultat – tillsammans med bland annat kommuner, högskolor och bostadsföretag. I samarbete med företagare har vi testmiljöer där vi ser vad som fungerar i praktiken. Där vi tillsammans med företagen är delaktiga redan under utvecklingsfasen, för att kunna satsa på och vidareutveckla just de produkter och tjänster som kan bidra till ökad kvalitet och trygghet inom vår omsorg och vård. Vi tror just på goda samarbeten, med såväl offentliga som privata aktörer, för gynnsamma effekter för alla parter. Där vi ser till behoven, vidareutvecklar möjligheterna för vår omsorg, är en del i utvecklingen av välfärdsteknologin – och vi gör det tillsammans!

Ett annat exempel på samarbete, och vårt kanske med innovativa, är True Challenge Hackathon som vi håller den 20-21 maj.

Med upplevda behov från medborgare bjuder vi in till hackathon under 24 timmar på Mindpark. Programmerare och formgivare möts för att kreera nya digitala lösningar och produkter – som kan möta dagens och framtidens utmaningar och som utvecklar idéer för omsorgen.

För vi vill utveckla idéer för omsorgen. Och vi gör det gärna tillsammans.

Vi vill utveckla idéer i True Challenge hackathon

Hur vi jobbar för dagens och framtidens omsorg

/Cecilia Röstin, kommunikationschef, vård- och omsorgsförvaltningen